– Det er rart at de nordiske landene er på topp, og vi skal være forsiktige med å tolke resultatene. Det landene har til felles er at de er høykostnadsland med høye krav til produktivitet, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen ved Arbeidstilsynet til Dagsavisen om resultatet.Den europeiske undersøkelsen dekker nesten 50.000 arbeidsplasser i 37 land, men artikkelen sier ikke noe om hvem som står bak eller hvordan det opplevde tidspresset er målt.Svendsen minner om at tidspress kan føre til stress, og at det derfor er viktig å jobbe med helse, miljø og sikkerhet.– Det er viktig å vite at stress er den nest vanligste grunnen til sykmelding, og det er enda viktigere å vite at det er mulig å forebygge. (©NTB)