Stortankratene holder seg høye

Tankrederne tjener gode penger.

VLCCen Chang Jiang Zhi Yao. Foto: AP AP

Det rapporteres om fem VLCC-slutninger fra Persiabukta torsdag. Ifølge Reuters ligger ratene stabile fra gårsdagen.En VLCC østover får en rate på WS 64,75, tilsvarende en inntjening rundt 66.000 dollar per dag, mot WS 54-WS 65 onsdag og WS 63-WS 65 mandag.Fire VLCC-er går til US Gulf. Ratene ligger i sjiktet WS 34,75-WS 37,5, tilsvarende rundt 46- til 50.000 dollar per dag. Alternativ lasting skjer østover for to av skipene, noe som vil gi rater på WS 63 og WS 66.