Case/Shiller-boligprisindeksen, som viser prisutviklingen i 20 storbyer i USA, var opp 5,0 prosent på årsbasis i juli. Ifølge Bloomberg var det ventet en oppgang på 5,3 prosent, mens Reuters ventet 5,1 prosent.På månedsbasis steg indeksen 0,6 prosent i juli. Ifølge Reuters var det ventet en oppgang på 0,8 prosent.Sesongjustert var indeksen ned 0,2 prosent på månedsbasis mot en ventet oppgang på 0,1 prosent.Portland hadde den største oppgangen fra juni til juli, fulgt av Dallas og San Diego og Boston.Den sterkeste oppgangen det siste året hadde San Francisco med 10,4 prosent. Rett bak kom Denver med en oppgang på 10,3 prosent. I Dallas var oppgangen på 8,7 prosent.