Mohsen Gargaris Norsk Bar og Restaurant Partner skulle selge to millioner liter øl og bestilte 150.000 ølglass fra Kina. Ringnes droppet femårskontrakten, men slipper ifølge en fersk dom i Oslo tingrett å betale erstatning, skriver Dagens Næringsliv.Gargaris selskap la ifølge avisen opp til å tjene 32,5 millioner kroner på å være mellommann for Ringnes og formidle øl til en rekke utesteder i Oslo og omegn. Ringnes har etterhvert erkjent at partene hadde inngått en femårig avtale, men hevdet at den kunne sies opp med seks måneders varsel.- Etter vår oppfatning er det helt innlysende at min klient iallfall har krav på erstatning i oppsigelsestiden etter at Ringnes i retten bekreftet at de nektet ham å opptre i henhold til kontrakten. Vi er også uenige i resten av dommen, og kommer til å anke, sier advokat og partner i Ræder, Joar Heide, som representerer Norsk Bar og Restaurant Partner.- Vi er fornøyde med resultatet. Det var som ventet, og vi registrerer at vi har fått medhold i det alt vesentlige i våre anførsler, sier Ringnes’ prosessfullmektig og partner i advokatfirmaet Hjort, Andreas Stang Lund, til DN.