Sju av tolv spurte fylkesledere i Venstre er villige til å droppe søndagsåpne butikker og sikre både helgefreden og husfreden. Mens regjeringspartiene vil åpne for handel på søndager, er støttepartiene delt. KrF er sterkt imot, og dermed er Høyre og Frp avhengige av Venstre for å sikre flertall. Venstre er for en liberalisering, men flere fylkesledere er villige til å føye seg etter støttepartner KrF, skriver Klassekampen.– Hvis den saken er så viktig for KrF som man får inntrykk av, så syns jeg Venstre bør bøye seg for KrF, sier fylkesleder Geir Kjell Andersland i Hordaland Venstre. Også Maren Hersleth Holsen i Østfold er villig til å legge programfestet Venstre-politikk til side.– Jeg vil anbefale at vi legger den ballen død. Ikke bare fordi KrF presser oss, men også fordi det ikke er noe folkekrav om søndagsåpne butikker.Sju av tolv fylkesledere avisen har snakket med åpner for å gi seg i dette spørsmålet. Irene Dahl i Troms og Roger Granum i Oppland er av dem som derimot mener partiet bør holde fast ved det som er vedtatt.– Venstre bør stå for egen politikk. Nå har vi en mulighet for å få gjennomslag for vårt standpunkt, sier Granum. (©NTB)