Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) falt fra reviderte 262.000 (opprinnelig rapportert: 263.000) per 3. oktober til 255.000 per 10. oktober.Konsensus lå ifølge Marketwatch på 270.000 jobless claims denne gang.Fire ukers snitt kom inn på 265.000, ned fra 267.250 uken før. Dette er den laveste noteringen siden 15. desember 1973.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra reviderte 2.208.000 per 26. september til 2.158.000 per 3. oktober.Forventningen var på 2.200.000.