263.000 nye jobless claims i USA

Antallet søkere til arbeidsledighetstrygd i USA kom inn mye lavere enn ventet i forrige uke.

AP Photo Mark Lennihan

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) falt fra reviderte 276.000 (opprinnelig rapportert: 277.000) per 26. september til 263.000 per 3. oktober.Antallet søkere er ifølge CNBC dermed på sitt laveste på nesten 42 år.Konsensus lå ifølge kanalen på 273.000 jobless claims denne gang.Fire ukers snitt kom inn på 267.500, ned fra 270.500 uken før.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) steg fra reviderte 2.195.000 per 19. september til 2.204.000 per 26. september.Forventningen var på 2.200.000.Les mer her.