- Amerikanske regulatorer er som et sangkor

Det amerikanske systemet som er designet for å motvirke en ny finanskrise vil trolig feile mener tidligere sentralbanksjef for England og andre økonomer.

Mervyn King. Foto: (AP Photo/Alastair Grant).

Den nåværende amerikanske regulatoriske strukturen for å motvirke en ny finanskrise er ”Balkanisert”, rotete og vil trolig mislykkes når det eventuelt behøves, sier eksperter.- Den nåværende amerikanske strukturen vil gjøre mindre for å hindre en ny krise enn den burde, sier Adam Posen, leder for Peterson Institute for International Economics, under en konferanse sponset av Boston Federal Reserve, ifølge MarketWatch.Posen mener at amerikanske myndigheter, herunder den amerikanske sentralbanken, ikke har verktøy eller mandat som behøves fra Kongressen dersom de skulle falle utfor stupet igjen.Økonomen var spesielt kritisk til paraplyorganisasjonen av regulatorer, the Financial Stability Oversight Council (FSOC), som ble satt opp av Dodd Frank for å identifisere og håndtere risiko relatert til finansiell stabilitet.- For meg er FSOC bare et rot, understreket han, fordi organisasjonen ledes av finansministeren, hvilket er den mest politiske deltakeren i gruppen.De er som et helt korMervyn King, den tidligere sentralbanksjefen for England, er enig i at den amerikanske institusjonelle strukturen er et problem.Han mener amerikanske myndigheter har en egen evne til å jobbe samme i krise og at det i forkant av finanskrisen var et reneste krigsspill når USA og England diskutere mulig banksvikt.Mens britiske myndigheter kun hadde tre sentral aktører som deltok, hadde USA et helt sangkor, sier han.- Det er før en eventuell krise at den amerikanske konstruksjonen må bli kritisert, sa King.