Ap vil ha lavere skatter for bedrifter

En snau uke før regjeringen legger fram sitt forslag til skattereform, lover Arbeiderpartiet at skatten skal ned for norske bedrifter.

Ap håper regjeringen inviterer til forlik og ikke kommer med en konkluderende melding, sier skattepolitisk talsperson Truls Wickholm til Klassekampen. Selv om LO-økonom Stein Reegård mener det kan være lurt å avvente et eventuelt skattekutt for bedrifter, er Wickholm klar for å kutte.– Vi har ingen problemer med å redusere selskapsskatten. Vi gjorde det senest i 2013 som en del av vår vekstpakke. For oss har utgangspunktet vært at regnestykket skal gå opp, for at staten skal få inn nok penger, forklarer Wickholm.Ifølge avisen er det stor uenighet innad i Ap om hvilken linje partiet skal legge seg på i skattepolitikken fram mot valgåret 2017. Noen advarer mot å gå til valg på økte skatter, mens andre vil at partiet skal gå offensivt inn for et mer rettferdig og omfordelende skattesystem.Selv med et bredt forlik om nytt skattesystem, ser ikke Wickholm bort fra at satsene kan justeres ved en senere anledning.– Man kan heve skattene innenfor samme system. Vi ønsker å bidra til en skattereform som øker effektiviteten i norsk økonomi. (©NTB)