Arbeidstilsynet har varslet seks pålegg i etterkant av et tilsyn hos TV 2 i Bergen, hvor både teknologiavdelingen og avdelingen for sport og nyheter holder til, skriver Dagens Næringsliv.Tilsynet avslørte blant annet at ansatte frykter for represalier fra ledelsen og at noen arbeidstakere «uttrykker redsel for å melde fra om avviksforhold».Henrikke Helland, som er klubbleder TV 2-journalistene, sier at hun kjenner seg igjen i beskrivelsene av frykt og redsel.– Det er faktisk tilfelle. Det som står der, er riktig i forhold til det vi har opplevd i organisasjonen. Vi kjenner oss igjen, og dette er noe vi også har forsøkt å kommunisere til ledelsen før Arbeidstilsynet kom til. Det er en kulturendring som må til, sier Helland til avisen.TV 2-sjef Olav Terjeson Sandnes sier han tar Arbeidstilsynets funn alvorlig.– Når det er noen som opplever det slik, om det så kun er én, så er det én for mange. Det er ikke slik vi ønsker å ha det i TV 2, og derfor har vi allerede satt inn tiltak, sier Sandnes.TV 2 har kommet med sin tilbakemelding på varselet om pålegg, og Arbeidstilsynet vil nå vurdere om de skal gå videre med påleggene. (©NTB)