- Bunnen er ikke nådd for norsk industri

Norsk industriproduksjon skuffer stort. Og verre skal det bli.

Tall SSB la frem tidligere i dag viste at produksjonen i norsk industri falt 0,4 prosent fra juli til august.Samtidig ble juli-nedgangen revidert fra 1,6 til 1,7 prosent.Dette var betydelig svakere enn ventet, ettersom konsensus lå på 0,4 prosent oppgang.- Totalproduksjonen tynges kraftig av leverandørindustrien til oljesektoren. De siste tre månedene har byggingen av skip, båter og oljeplattformer falt 12 prosent. Maskineri og utstyr har gått tilbake med 8 prosent, skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering. Andre olje. og gassrelaterte næringer har også opplevd en betydelig nedgang i samme periode - som data- og elektronikk, så vel som metall. - Noen tradisjonelle sektorer utenfor olje gjør det bedre, men ikke i den grad at de forhindrer et fall i produksjonen totalt sett. - Alt i alt har industriproduksjonen falt nesten 4 prosent de siste tre månedene. Bunnen er ikke nådd, og merk at PMI fortsatt er i negativt territorium, avslutter Gonsholt Hov. Les mer her.