Bunnsolide nøkkeltall fra Sverige

Industriproduksjonen i Sverige stiger mye mer enn ventet.

Den svenske industriproduksjonen steg 4,7 prosent i august, sammenlignet med juli.. På årsbasis steg produksjonen 3,8 prosentDet var ventet en økning i industriproduksjonen på 1,2 prosent på månedsbasis, samt et fall på 0,1 prosent på årsbasis.