– Bilindustrien er enig i at utslippene i økende grad må gjenspeile de reelle forholdene og har bedt om forslag i årevis, heter det i en kunngjøring fra European Automobile Manufacturers' Association (ACEA).– Det er imidlertid viktig å gå fram på en måte som gir produsentene mulighet til å implementere de nødvendige endringene, uten at dieselens rolle som en av bærebjelkene i arbeidet med å nå CO2-målene trues, heter det videre.
Mindre CO2, mer NOxNye tester
Flere europeiske land oppfordret lenge til økt satsing på dieselbiler fordi de slipper ut mindre av klimagassen CO2 enn bensinbiler.Dieselbiler slipper imidlertid ut mer nitrogenoksider (NOx), som er helseskadelig. Nylig ble det avslørt at Volkswagen ved hjelp av programvare har manipulert utslippsdata på millioner av biler, som viser seg å forurense langt mer enn det testene har vist.Diesel-bilenes popularitet har først og fremst vært et europeisk fenomen, og i enkelte land har slike biler utgjort opp mot 80 prosent av bilsalget.I Asia og USA har det derimot vært solgt lite dieselbiler, noe Volkswagen forsøkte å gjøre noe med ved å markedsføre diesel som et miljøvennlig valg.Uavhengige tester har imidlertid vist at NOx-utslippene på enkelte VW-modeller er 40 ganger høyere enn det som har vært oppgitt.I kjølvannet av Volkswagen-skandalen legger EU-kommisjonen nå press på bilprodusentene for å få ned utslippene fra dieselbiler.Sentralt i dette er innføringen av nye tester, som skal avspeile hva bilene virkelig slipper ut av NOx. Disse skal etter planen innføres neste år, men resultatene ventes først i 2017.Bilprodusentene er skeptiske til de nye testene.– ACEA fortsetter å understreke behovet for en timeplan og tester som tar hensyn til de tekniske og økonomiske realiteter i dagens marked, og som innebærer en rimelig overgangsperiode før nye biler skal testet på ny måte, heter det i en kunngjøring fra de europeiske bilprodusentene.– Uten en realistisk timeplan, vil enkelte dieselmodeller bli for dyre. Produsentene vil da bli tvunget til å trekke dem tilbake, advarer ACEA. (©NTB)