Erna Solberg: - Dette utgjør en trussel for norsk økonomi

Norges statsminister sier det vil være skadelig for Norge på lang sikt å ha en ustabil valuta.

- Dagens svake valuta hjelper enkelte av de næringene som har blitt utfordret av tøff konkurranse. Men det er ikke bra for et land på lang sikt å ha en slik ustabil valuta, sier Erna Solberg til Bloomberg.Under en konferanse i København sammen med Nordisk Råd sier hun at en svakere krone kan være en kortsiktig lindring blant annet for oljeprodusenter, men at økt volatilitet vil utgjøre en trussel mot norske bedrifter som sliter med å planlegge fremtidige investeringer.Sentralbanksjef Øystein Olsen har tidligere uttalt at Norges Bank er positiv til den fallende kronen da det bidrar til å støtte norske eksportører.Norsk risikopremiumFlere økonomer har imidlertid uttalt bekymring i samme retning som Solberg, og enkelte mener den norske kronen nå blir behandlet med ekstra varsomhet.Danske Bank viser blant annet til at markedet har satt en ”Norsk usikkerhets”  premium på kronen, skriver nyhetsbyrået.Samtidig sier tyske Commerzbank at enkelte investorer holder seg unna kronen grunnet dens volatilitet, hvilket igjen forsterker volatiliteten ytterligere.Erna Solberg har lovet at Norge skal få flere bein å stå på, etter at mange har etterspurt en mindre oljeavhengig økonomi.Den norske kronen har falt mer enn 20 prosent dollaren det siste året. I løpet av de siste tre månedene har norskekronen opplevd den største oppgangen i volatilitet mot euroen blant de største valutaene Bloomberg følger.