EVRY inngår partnerskap med IBM

EVRY øker sine investeringer i skybaserte infrastrukturløsninger og inngår partnerskap med IBM

EVRY akselererer den pågående moderniseringen av sine infrastrukturtjenester, og skal investere betydelig i både teknologi og kompetanse for å gi kundene de beste og markedsledende løsningene, heter det i en pressemeldnig fra selskapet.Som et ledd i akselerasjonen av EVRYs strategi har selskapet inngått et unikt, langsiktig samarbeid med IBM som ytterligere vil forsterke EVRYs infrastrukturløsninger. EVRY vil fortsatt lede utviklingen av verdiøkende infrastrukturtjenester for sine kunder og vil kombinere dette med IBMs innovative nettskyteknologi og globale tilstedeværelse.Avtalen innebærer at EVRY vil bruke IBM som partner for driften av sin basis infrastrukturplattform. Ved hjelp av dokumenterte metoder og global ekspertise vil IBM spille en nøkkelrolle i moderniseringen av EVRYs infrastrukturtjenester over til globale plattformer.Som del av denne transformasjonen vil EVRY investere mer enn 500 millioner  kronerfor å utvikle Nordens beste skybaserte infrastrukturløsninger. For første gang vil EVRYs kunder få tilgang til hybride nettskyløsninger som er bygget på IBMs Softlayer-plattform. Denne vil bli installert i EVRYs datasenter på Fet utenfor Oslo. I tillegg vil kundene nå få en fleksibel infrastruktur og større proaktivitet i deres digitaliseringsarbeid.- EVRYs ambisjon er å bli markedsledende i Norden, og en markedsledende infrastrukturløsning er helt grunnleggende for å nå dette målet. De løsningene vi bygger og som skaper inntekter og resultater for våre kunder, er basert på disse tjenestene. EVRY har allerede startet dette moderniseringsarbeidet, men for å kunne levere markedets beste infrastrukturløsning må vi gjennomføre endringene hurtigere, sier Björn Ivroth, CEO hos EVRY, i meldingen.