Industrien viser tegn til stabilisering

PMI indikerer at nedturen i norsk industri fortsetter, men i et noe mer moderat tempo enn over sommeren.

Frank Jullum - Foto: Finansavisen

PMI steg fra 43,7 i august til 47,3 i september. Dette er den høyeste indeksverdien siden april.- PMI indikerer dermed at nedturen i norsk industri fortsetter, men i et noe mer moderat tempo enn over sommeren. Det var særlig ordreindeksen som bidro til oppgangen, men også sysselsettingsindeksen steg relativt mye, skriver sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank.Norsk PMI er Norges innkjøps-sjefsindeks og offentliggjøres i et samarbeid mellom NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.Økende produksjonProduksjonsindeksen steg fra 45,8 i august til 47,8 i september. Dette er det høyeste nivået siden mai. Det tyder fortsatt på fall i indu-striproduksjonen, men i et noe saktere tempo enn i august. De ikke-sesongjusterte tallene tyder på at indeksen steg fordi flere bedrifter opplever økende produksjon.Fallet i ordreinngang i ferd med å stoppeOrdreindeksen steg fra 42,8 i august til 49,2 i september. Det tyder på at fallet i ordreinngangen nå er i ferd med å stoppe opp. Økningen i ordreindeksen kom i sin helhet av høyere indeksverdi for ordreinngangen fra hjemmemarkedet, mens eksportdelen var omtrent uendret.Færre melder om reduksjon i sysselsettingSysselsettingsindeksen steg fra 37,7 i august til 42,5 i september. Dette er det høyeste nivået siden mai. Fallet i industrisysselsettingen ser dermed ut til å fortsette, om enn i et noe mer moderat tempo enn i de foregående månedene. De ikke-sesongjusterte tallene tyder på at bedringen skyldes færre bedrifter som nå melder om reduksjoner i sysselsettingen.Det var kun mindre endringer i de andre delindeksene.