Prospektet i forbindelse med fortrinnsrettsemisjoneni Nordic Mining har blitt godkjent av Finanstilsynet, opplyses det i en melding. Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen begynner i dag."Finanstilsynet har gjennomgått og godkjent Selskapets prospekt vedrørende Fortrinnsrettsemisjon av inntil 77.000.000 nye aksjer ("tilbudsaksjene") til tegningskurs NOK 0,45 pr. tilbudsaksje, med tegningsretter for aksjonærer pr. 5. oktober 2015 (som registrert i VPS pr. 7. oktober 2015) som ikke er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud vil være ulovlig, eller i en jurisdiksjon med unntak for Norge hvor det kreves registrering eller liknende handling", heter det i en melding.