Det er ned 26,3 prosent fra samme måned i fjor.Ser vi bort fra mars i år, har ikke handelsoverskuddet vært mindre siden mars 2003. Eksporten gikk ned 6,3 prosent til 66,9 milliarder kroner, mens importen økte med 2 prosent til 51,5 milliarder.Råoljeeksporten beløp seg til 13,9 milliarder kroner i september, en nedgang på 42,5 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Reduksjonen skyldes både lavere pris og redusert volum – prisen falt med over 200 kroner fatet fra fjorårets niende måned, og endte dermed på 400 kroner fatet i september 2015. Det ble utført 34,9 millioner fat med råolje i september, som innebærer en nedgang på 12,7 prosent fra tilsvarende måned i fjor.Eksporten av naturgass beløp seg til 16,2 milliarder kroner i september. Dette er 28,4 prosent mer enn i samme måned i fjor. Det ble eksportert 8,6 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i årets niende måned – som utgjør en økning på 17,4 prosent fra i fjor.Fastlandseksporten steg med 2,2 milliarder og endte på 35,2 milliarder kroner i september. Alle hovedvargruppene unntatt brenselsstoffer viste oppgang fra september i fjor. Fastlandseksporten nyter godt av den lave kronekursen, som bidrar til å gjøre norske varer billigere i utlandet.