Norge faller på rangering

Norge havner langt nede på listen over attraktive land for fornybar-investeringer.

Vindmøller - Foto: Øystein Schmidt

Norge ligger på 33. plass på konsulentbyrået EYs nye rangering av attraktive land for fornybar-investeringer, ett hakk ned fra i fjor. På Fosen renner tiden ut for vindkraftdrømmen, skriver Dagens Næringsliv.- Fornybarinvesteringer er marginale prosjekter. Når rammevilkårene ikke ligger til rette, er det vanskelig å regne det hjem, sier Gunnar Westgaard i EY til avisen.I juni i år stanset Statkraft brått vindkraftprosjektet Fosen Vind, som totalt skulle gitt 1000 megawatt effekt og koste rundt 11 milliarder kroner.I løpet av sommeren har imidlertid partnerne gjort endringer for å få økt lønnsomhet i prosjektet, noe som blant annet innebærer at tre fjerdedeler av utbyggingene skal komme her nord for Trondheimsfjorden hvor det blåser mest, og bare en fjerdedel sør for Trondheimsfjorden. Opprinnelig skulle Statkraft ha konkludert innen inngangen til okotber, men de er nå ifølge DN fortsatt i forhandlinger med et Credit Suisse-ledet konsortium og Trønderenergi.