Oljefallet biter stadig mer

79.600 personer står nå helt uten arbeid i Norge.

Foto: Scanpix

Arbeidsledigheten økte med 600 personer i løpet av september, viser sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 900 personer.- Nedgangen i oljenæringen er hovedårsaken til den økte ledigheten. Dette rammer særlig Sør-Vestlandet og ingeniører og industriyrkene, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland i en kommentar.Rogaland hadde den største prosentvise økningen i antallet helt ledige fra august til september, justert for normale sesongvariasjoner. Deretter fulgte Telemark.Ledigheten gikk mest ned i Hedmark og Østfold.Personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag, fulgt av industriyrker og kontorarbeid, hadde størst prosentvis økning i ledigheten fra august til september, mens barne- og ungdomsarbeidere hadde størst prosentvis nedgang.79.600 helt ledigeVed utgangen av september er ledigheten på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent på samme tid i fjor.Ifølge estimater innhentet av TDN Finans var det også på forhånd ventet 2,9 prosent helt ledige.Ved utgangen av august var 79.600 personer registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Det er 5.500 flere enn på samme tid i fjor.På grunn av tekniske problemer med NAVs saksbehandlingssystem var det ikke mulig for saksbehandlere å registrere nye arbeidssøkere mandag 28. september før kl 12. NAV anslår at uten de tekniske problemene ville det vært registrert mellom 300 og 400 flere helt ledige i september.Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak var på 91.900, 9.400 flere enn på samme tid i fjor. Brutto arbeidsledighet er dermed på 3,4 prosent, mot 3,1 prosent på samme tid i fjor.Artikkelen fortsetter under grafen.

 Ingeniører øker mestSammenlignet med september i fjor, er det nå 2 600 flere ledige personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-yrker. Dette tilsvarer en økning på 68 prosent. Som andel av arbeidsstyrken har ledigheten i denne yrkesgruppen dermed økt fra 1,5 til 2,4 prosent det siste året, skriver NAV.Industriarbeidere har hatt den nest største økningen i ledigheten, med en økning på 28 prosent det siste året. Deretter følger meglere og konsulenter med en oppgang på 22 prosent. Antallet arbeidsledige har gått mest ned blant personer uten registrert yrkesbakgrunn, fulgt av yrkesgruppen barne- og ungdomsarbeid.Arbeidsledigheten er høyest innen bygg og anlegg, samt industriarbeid, med henholdsvis 4,6 og 4,5 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er lavest innen undervisning med 0,9 prosent, fulgt av personer med akademiske yrker med 1,0 prosent.Oljetunge fylker Det siste året har ledigheten økt med 4 000 personer i Rogaland. Det tilsvarer en økning på 70 prosent, ifølge NAV.I Møre og Romsdal har ledigheten økt med 25 prosent det siste året, mens Hordaland og Aust-Agder begge har en oppgang på 22 prosent. Størst nedgang i ledigheten finner vi i Hedmark, med 18 prosent.Arbeidsledigheten er høyest i Aust-Agder og Rogaland, med henholdsvis 3,9 og 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Fra å ha en ledighet på 2,3 prosent og være blant fylkene med lavest ledighetsrate for ett år siden, har Rogaland nå nest høyest ledighetsrate i landet. Sogn og Fjordane har fortsatt den laveste ledigheten, på 1,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Oppland og Troms, med henholdsvis 1,9 og 2,1 prosent.Les mer her.