Pengene renner inn hos de kommersielle asylmottakene. Og det blir neppe mindre i 2016.
Ifølge Finansavisen hadde de seks kommersielle asylmottaksselskapene i Norge driftsinntekter i fjor på tilsammen 788 millioner kroner i fjor. Samlet driftsresultat var på 58 millioner kroner. Men det var i fjor før strømmen av asylsøkere begynte for alvor.218 asylsøkere - 160 nyfødteUDI anslår at det vil komme 25.000 asylsøkere til Norge i år. Til neste år anslår de at det vil komme mer enn 30.000. Røde Kors mener at det ikke er utenkelig at det vil kunne komme så mange som 60.000. Finland venter 50.000 asylsøkere bare i år.Størst på asylmottakI 2013 hadde Hero Norge et driftsresultat på 22 millioner kroner. I fjor omsatte selskapet for 549 millioner kroner og hadde et driftsresultat på 28,4 millioner kroner.Typisk beregner UDI at husleiekostnadene pr. hode skal ligge på 1.600 kroner. En enslig voksen asylant får omlag 3.000 kroner i måneden å leve for. Det skal dekke mat, klær og reiseutgifter.Han innrømmer at noen tjener gode penger nå, men historisk sett har asylbransjen hatt voldsomme svingninger. To, tre år med økning, deretter flere år med fall. Underliggende har det vært en svakt, stigende trend, brå vekst har alltid fått en knekk. Han har ikke tro på at dette er begynnelsen på en ny gullalder.Pengene flommerI Finansavisen i dag skriver redaktør Trygve Hegnar at regningen vil bli gigantisk og spør om den blir på 5, 10, 15 eller 20 milliarder kroner i 2016. forpliktelser på mellom 430 og 1000 milliarder kroner
Hos den største aktøren, Hero Norge, antydes det en økning i inntektene i år på godt over 35 prosent. Hvis de andre aktørene har en tilsvarende vekst kan de seks selskapene samlet nærme seg driftsinntekter på 1,1 milliarder kroner i år.I uke 40 kom det 1.527 asylsøkere til Norge. Et snitt på 218 om dagen. Til sammenligning blir det født omlag 160 barn i Norge hver dag.I Sverige forventer man 91.000 asylsøkere i år. Merkel snakket først om 800.000 flyktninger til Tyskland i år, nå antyder myndighetene at det kan komme 1,5 millioner.Er 25.000 flyktninger mange? Det er omtrent innbyggertallet i Molde. Er 60.000 mange? Det er omtrent innbyggertallet i Fredrikstad.Er 4 millioner mennesker mange? Det er antallet flyktninger fra og i Syria, ifølge FN. Det tilsvarer omtrent hele befolkningen i Kroatia, skriver avisen videre.Største aktør i denne bransjen er Hero Norge AS, som brødrene Kristian og Roger Adolfsen ifølge Finansavisen kjøpte for 200 millioner kroner i mars i fjor.Adm. dir. Tor Brekke i Hero Norge sier at de i år kanskje vil omsette for 750 millioner kroner, opp omlag 200 millioner kroner fra året før. I tillegg kommer en omsetning i Sverige på kanskje 50-60 millioner kroner. Han vil ikke spekulere i hvor høyt resultatet blir.Brekke viser til at asylmottak er lavmarginbusiness. UDI setter ut driften på anbud. De er profesjonelle innkjøpere som vet hvor mye de ulike tjenestene skal koste. Det er krav i bøttevis, mer enn 38 forskjellige forskrifter å forholde seg til, og betalingen er ikke rare greiene i et høykostland som Norge, forteller han til Finansavisen.- Det er såpass lite at det ikke er lett å spise næringsrikt for en voksen mann, sier Brekke til Finansavisen.Hero mottar omlag 66.000 kroner for hver vanlige asylsøker, inkludert husleiekostnadene. Dette gjør at asylmottak er blitt en distriktsnæring ettersom det blir for dyrt å drive i pressområder.Kristian Adolfsen, som eier hero Norge sammen med sin bror, sier at han ikke har peiling i hvor mye de 200 millioner kronene de betalte for Hero Norge nå har vokst til. Det interesserer ham ikke. Han forteller at de skal bygge et stort og seriøst selskap, men han har ingen tro på at dette vil være en næring med fantasimarginer over tid. Til det er UDI en for gjerrig og profesjonell innkjøper, forteller han til avisen.Han forteller også om knallhard konkurranse om hvert eneste anbud. Driver de godt og effektivt så skal de klare driftsmarginer på 6-7 prosent.Pengene kommer imidlertid til å flomme inn over de kommersielle asylmottakene i strie strømmer i tiden som kommer, og da blir det penger av marginer på 6-7 prosent også.I morgen vil regjeringen legge frem et forslag for Stortinget om en tilleggsbevilgning til håndtering av flyktningkrisen.Og det er da ikke snakk om generasjonsregnskapet for flyktninger som Hegnar tidligere har anslått til å vise .