Det er personer over 67 år som har bodd i Norge i kort tid som rammes, skriver Aftenposten.Personer over 67 år som har bodd i Norge i kort tid – og dermed ikke får pensjon – har fram til i dag fått et tilskudd som i hovedsak følger samme nivå som minstepensjon. Det er 40 millioner i denne støtten som foreslås kuttet i statsbudsjettet.I dag er det slik ved familiegjenforening at voksne barn har forsørgeransvaret for sin far/mor, men så har staten overtatt dette ansvaret når far/mor passerer 67.– Vi vil unndra de som har kommet til Norge ved familiegjenforening fra denne stønaden. Vi mener at dagens ordning ikke er rettferdig, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) til Aftenposten. (©NTB)