Tall Aftenposten har samlet inn viser store forskjeller i registreringspriser mellom de skandinaviske landene. Mens en registrering kan komme opp i 10 millioner kroner per fly i Sverige, og 1 million per fly i Danmark, opererer Norge med en fastpris på 14.100 kroner per fly.På nåværende tidspunkt er 80 av 121 SAS-fly registrert i Norge. 27 er danskregistrerte og kun 16 svenskregistrerte. Siden oppstarten i 1946 har Scandinavian Airlines aldri vært mer norsk enn i dag.– Det er åpenbart mye penger å spare for oss på å la flyene registreres i Norge. Dessuten har SAS-konsernet, etter en samlet vurdering, funnet ut at den beste kompetansen og servicen befinner seg i det norske Luftfartstilsynet, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til Aftenposten.Ifølge avisen er man i dansk og svensk luftfartsmiljø bekymret over utviklingen. Beholdningen av norske SAS-fly fortsetter å øke, og dessuten er det norske markedet det klart største i SAS-konsernet.SAS henter 41 prosent av sine trafikkinntekter fra det norske markedet. Danmark står for 33 prosent og Sverige for 26 prosent. (©NTB)