Skandiabanken står på egne ben - går snart på børs?

Separasjonen mellom Skandias svenske og norske bankvirksomhet er fullført.

Magnar Øyhovden Foto: Skandiabanken

Separasjonen mellom Skandias svenske og norske bankvirksomhet er nå gjennomført, går det frem av en pressemelding mandag.Fra og med i dag er den norske virksomheten, som til nå har blitt drevet som en filial av Skandiabanken Aktiebolag (Skandiabanken AB), en selvstendig bank med navnet Skandiabanken ASA.Banken har konsesjon til å drive bank- og investeringsvirksomhet fra det norske Finanstilsynet, og er et heleid selskap av Skandia-konsernet.Skandiabanken ASA eier boligkredittselskapet Skandiabanken Boligkreditt AS.6. oktober vil Skandiabanken ASA, og datterselskapet indirekte, overføres fra Försäkringsaktiebolaget Skandia til Livförsäkringsbolaget Skandia, morselskapet i Skandia-konsernet.Børsnotering neste? Skandiabanken AB har bestemt å flytte tidspunktet for offentliggjøring av kvartalsrapporten for januar-september 2015 (som skulle ha vært offentliggjort 28. oktober 2015).Grunnen er den evt. børsnoteringen av Skandiabanken ASA.Ny dato er torsdag 5. november.De respektive bankene kommuniserer hver for seg fra og med i dag. Les mer her.