Synes ikke 150 millioner er nok

Den over 20 år lange striden i Bergshaven-familien fortsetter.

Atle Bergshaven er styremedlem i Norwegian Car Carriers. Her med Trine Bergshaven. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.

Etter en over 20 år lang striden i Bergshaven-slekten i Grimstad, anker nå storebror Herman Bergshaven saken mot lillebror Atle Bergshaven til Høyesterett, skriver Dagens Næringsliv.Han er ifølge avisen ikke fornøyd med å bli kjøpt ut av familieselskapet Bergshaven Holding for 150 millioner kroner.I dommen fra Lagmannsretten fremgår det at de underliggende verdiene i selskapet er på rundt 1,3 milliarder kroner. Etter fradrag for minioritet, manglende stemmerett og liten likviditet gjorde dommerne et fradrag på 60 prosent.- Det var en halv seier. Men vår prinsipale påstand var jo oppløsning, noe tingretten ga oss medhold i og som ville betydd utdeling av alle verdiene. Subsidiært mente og mener vi at det bør være en verdsettelse av aksjene basert på de underliggende verdiene. Her mener vi lagmannsretten har tatt feil i vurderingen av hvor mye Herman skal få for aksjene, sier Herman Bergshavens advokat Nils-Henrik Pettersson hos Schjødt til DN.