To stortankere ble sluttet fra Gulfen fredag, og til tross for litt lavere aktivitet de siste par dagene holder ratene seg på høye nivåer, opplyser meglere til Reuters.Den ene VLCC-en går til US Gulf med 280.000 tonn råolje til raten WS 57,5, tilsvarende rundt 82.000 dollar per dag. Alternativt går skipet til Europa for WS 60.Det andre skipet går til Kina med 270.000 tonn råolje, uten at raten er oppgitt.Lasting for de to skipene fra Gulfen skjer hhv. 26. og 29. oktober.De høye tankratene gir støtte til Frontline-aksjen, som stiger 2,7 prosent til 26,75 kroner så langt i dagens handel.Frontline er for øvrig opp 42 prosent så langt i år, og hele 224 prosent det siste året.