Uendrede shopping-tall fra eurosonen

Detaljomsetningen i eurosonen var uendret i august.

Detaljomsetningen i landene som har innført euro var uendret i august, i forhold til juli. Det var ventet et fall på 0,1 prosent.Det siste året er økningen på 2,3 prosent. Her var forventningen 1,8 prosent, melder Reuters.