Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at detaljhandelen i USA var opp 0,1 prosent på månedsbasis i september. Uten bilsalget var detaljhandelen ned 0,3 prosent på månedsbasis, ifølge Bloomberg news og TDN Finans.På forhånd var det ventet at detaljhandelen ville være opp 0,2 prosent på månedsbasis, ifølge en sammenstilling foretatt av Bloomberg News. Uten bilsalget var den ventet å være ned 0,1 prosent.Eksklusiv salg av motorkjøretøyer og bensin var salget uendret, mot en ventet oppgang på 0,3 prosent.Detaljhandelen for «kontrollgruppen», som er eksklusive bilforhandlere, bygningsmaterialer og bensinstasjoner, var ned 0,1 prosent, mot en ventet oppgang på 0,3 prosent.