Skipsmeglerforetaket McQuilling Services mener ifølge TDN Finans at det er god grunn til å vente videre oppgang i ratene for VLCC-er i fjerde kvartal. På ruten fra Persiabukta (AG) til Japan (TD3) ser de for seg en snittinntekt for eierne på 123.000 dollar dagen, etter kostnader.«Kombinasjonen av sesongmessig høyere fraktinntekter og fundamentalt pressede drivstoffkostnader skaper en perfekt storm, av den gunstige typen, på kort sikt for tankrederier», heter det i oppdateringen.McQuilling ser for seg at ratene på ruten fra AG til Japan vil ligge på worldscale 90, 105 og 155 i henholdsvis oktober, november og desember, melder nyhetsbyrået.I de to første ukene av oktober har inntektene til rederne ligget på om lag 102.000 dollar pr dag på ruten.