Verdensbanken venter lavere vekst i Kina

Banken tror Kinas vekst vil gradvis avta de neste to årene, ifølge en oppdatert rapport.

Jim Yong Kim. Foto: AP

Verdensbanken tror Kinas vekst vil gradvis falle fra 7 prosent i 2015 til 6,7 prosent i 2016, ifølge en oppdatering.Samtidig tror banken at kontinuerlige reformer vil bidra til å støtte en rebalansering fra tidligere fokus på investering til en mer konsumdrevet økonomi.- Kina har tilstrekkelige politiske buffere og verktøy til å handtere risikoen relatert til en mer betydelige tilbakegang, inkludert relativt lav offentlig gjeld, reguleringer som begrenser sparing utenfor banksystemet og statens dominerende rolle i det finansielle systemet, uttaler verdensbanken, ifølge MarketWatch.Verdensbanken uttaler at de venter en lignende avtagende vekst for Øst-Asia generelt, fra 6,8 prosent i 2015 til 6,5 prosent i 2016.I tillegg til at Kina representerer 40 prosent av den Østasiatiske økonomien, som dermed bidrar med mye av nedgangen, venter verdensbanken samtidig en tilbakegang for Malaysia og Indonesia.IMF er optimistiske til KinaTil tross for at IMF venter en lavere vekst i 2015 enn verdensbanken, på 6,8 prosent, er de også optimistiske til hva som skjer i landet.- Den kinesiske økonomien er inne i en stor overgang , fra en eksportledet vekst til en modell som er stadig mer drevet av konsum og tjenestesektoren. Så langt har utviklingen i realøkonomien signalisert at overgangen kan gjennomføres, skriver IMF i en publisering, ifølge CNBC.IMF påpeker at overgangen har bidratt til et fall i landets import samtidig som at det har økt volatiliteten i finansmarkedene.Kun de siste månedene har aksjemarkedene falt nærmere 40 prosent, hvilket understreker den krevende situasjonen i landet.I 2014 hadde Kina en økonomisk vekst på 7,4 prosent.