271.000 nye jobless claims i USA

Antallet søkere til arbeidsledighetstrygd i USA kom inn som ventet i forrige uke.

AP Photo Mark Lennihan
Næringsliv

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 271.000 per 14. november, ned fra ikke-reviderte 276.000 per 7. november.Konsensus lå ifølge vår makrokalender på 271.000 jobless claims denne gang.Fire ukers snitt kom inn på 270.750, opp fra 267.750 uken før.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra reviderte 2.177.000 per 31. oktober til 2.175.000 per 7. november.Forventningen var på 2.170.000.Les mer her.

Nyheter
Næringsliv