BNP-tall i USA revideres opp

Tall for veksten i det amerikanske bruttonasjonalproduktet revideres opp.

Næringsliv

Det amerikanske bruttonasjonalproduktet (BNP) steg 2,1 prosent annualisert i tredje kvartal 2015, viser reviderte tall.Økningen var som ventet.I forrige måned ble det rapportert en vekst på 1,5 prosent. 

Nyheter
Næringsliv