Cruiserederi må betale millionerstatning

Det italienske cruiseselskapet Costa Crociere er i Gulating lagmannsrett dømt til å betale over sju millioner kroner i erstatning, etter at et cruiseskip ødela en del av Skoltegrunnskaien i Bergen i 2011.

Næringsliv

I mai 2011 slet det 293 meter lange cruiseskipet Costa Deliziosa med seg førti meter av kaikanten ut i sjøen. I Bergen tingrett i fjor ble cruiserederiet Costa Crociere dømt til å betale 6,9 millioner kroner i erstatninger og sakskostnader.Rederiet mente at kaien var for dårlig og at det ikke var årsakssammenheng mellom feilen fra skipets side og skadens omfang. Cruiseselskapet anket saken til lagmannsretten – onsdag skriver Bergensavisen at lagmannsretten ikke tar anken til følge.Gulating lagmannsrett har bestemt at cruiserederiet må betale summen de ble idømt i tingretten, samt motpartenes sakskostnader på 813.899 kroner i lagmannsretten.«Lagmannsretten kan ikke se at det gjennom bevisførselen har kommet fram opplysninger som underbygger at det ikke var forsvarlig å benytte Skolten som kai for skipet», heter det i dommen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv