Deflasjon i Storbritannia

Prisene på utdanning, mat, tobakk og alkohol faller i Storbritannia. KPI var 0,1 prosent lavere i oktober i år sammenlignet med fjoråret.

Foto. AP
Næringsliv

Office for National Statistics melder at konsumprisindeksen i Storbritannia falt 0,1 prosent på årsbasis i oktober. Dette er på linje med september-tallene. Ifølge TradingEconomics var dette i tråd med forhåndsestimatene. Klær, sko og fritidsvarer skapte prispress på oppsiden, mens skolepenger, mat, tobakk og alkohol skapte press på nedsiden. Kjerneinflasjonen, som var opp 1,0 prosent på årsbasis i september, steg 1,1 prosent på årsbasis i oktober. Her var det ventet 1,0 prosent. Hele rapporten finner du her

Nyheter
Næringsliv