- En rekke viktige begivenheter

Denne uken preges av en rekke viktige begivenheter og nøkkeltall for norsk økonomi, mener DNB Markets.

DNB Markets' Knut A. Magnussen. Foto: Scanpix
Næringsliv

DNB Markets mener denne uken preges av en rekke viktige begivenheter og nøkkeltall for norsk økonomi, som vil bli viktige i forkant av Norges Banks rentemøte i midten av desember.«Etter intense forhandlinger kommer etter alt å dømme budsjettavtalen om 2016-budsjettet på plass i dag. I morgen tidlig (klokken 06:30) kommer forbrukertilliten for fjerde kvartal. Vi venter at pessimismen vil øke ytterligere i dette kvartalet, basert på oppbremsingen i boligmarkedet og økende arbeidsledighet», heter det i dagens morgenrapport.Ukens viktigste begivenhet er investeringsundersøkelsen for olje og gass for fjerde kvartal, mener meglerhuset.Undersøkelsen publiseres i morgen klokken 10:00. Det knytter seg spesiell interesse til leteinvesteringene, som synes å ha ligget for høyt i de foregående undersøkelsene. Onsdag kommer nye arbeidsledighetstall fra SSB, det vil si arbeidskraftundersøkelsen (AKU). «Vi venter at ledighetsraten vil stige videre fra 4,6 til 4,7 prosent», skriver DNB Markets.Torsdag kommer Norges Banks forventningsundersøkelse, som inneholder anslag på inflasjon og lønnsvekst gitt av ulike aktører. Uken avsluttes med detaljomsetningen og registrert ledighet fra NAV, samt ForbrukerMeteret. «Vi venter at ledigheten vil øke videre, og at veksten i detaljomsetningen vil bli svak. Om tallene gjennomgående kommer ut på den svake siden, som vi venter, bygger det opp under rentekutt fra Norges Bank. Vi venter at renten senkes med 25 basispunkter til 0,5 prosent på desember-møtet», heter det. 

Nyheter
Næringsliv