Gjelden til Ola Nordmann vokser

Sammenlignet med måneden før, tiltok veksten i nordmenns gjeld noe i oktober.

Næringsliv

Kredittindikatoren (K2), som måler hvor stor innenlandsk bruttogjeld næringsliv, husholdninger og kommuner har, viste ifølge SSB en vekst på 5,7 prosent de seneste 12 månedene frem til utgangen av oktober.I forrige 12-månedersperiode steg kredittindikatoren med 5,6 prosent.12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 6,2 prosent ved utgangen av måneden, sammenlignet med 6,4 prosent i september.Bruttogjelden til ikke-finansielle foretak steg 4,3 prosent på 12 måneder, mot 3,8 prosent måneden før.Les mer hos SSB.

Nyheter
Næringsliv