Konsernsjef Sveinung J. S. Støhle i Höegh LNG Holdings sier til TDN Finans at rederiet arbeider tett med FLNG-prosjektene «Delfin» og «Malahat». Han opplyser at FEED-prosessen for «Delfin» ser bra ut så langt med tanke på konkurransedyktighet.Ifølge Støhle ventes endelig investeringsbeslutning i midten av 2016.«Malahat» er i en pre FEED-fase. Her ventes endelig investeringsbeslutning i midten av 2017.- Vi ser også på andre prosjekter, men de er enda lengre ut i tid, så det er «Delfin» og «Malahat» vi jobber med for øyeblikket og for å få de inn i neste fase med eventuell investeringsbeslutning, sier han.Støhle sier også at Höegh LNG Holdings håper å signere kontrakt for sin syvende FSRU relativt snart og etter dette bestille sin niende FSRU.