Konsernsjefen i Fjord 1 går av

Konsernsjefen og fem styremedlemmer trekker seg fra ferjeselskapet Fjord 1 etter at fylkestinget i Sogn og Fjordane solgte aksjene sine til Torghatten Trafikkselskap.

Næringsliv

Styremedlemmene skriver i en pressemelding at salget til Torghatten, som ifølge NRK er Norges største trafikkselskap, ikke vil tjene verken selskapet eller aksjonærene.– I den lange perioden Sogn og Fjordane fylkeskommune har brukt på å utrede og vurdere eierposisjonen med tanke på et eventuelt salg, har selskapet aldri blitt spurt om hva som vil være det beste for Fjord 1 AS, skriver de i en pressemelding.Minoritetseier Per Sævik har varslet at han vil gå til sak for å stanse salget, ifølge pressemeldingen. Det mener styremedlemmene vil være uheldig.Sævik har i utgangspunktet forkjøpsrett på aksjer i ferjeselskapet, men fylkeskommunen mener denne retten ikke gjelder. Årsaken er at fylkeskommunen nå selger aksjer i holdingselskapet F1 Holding, som igjen eier aksjer i Fjord 1, og ikke direkte selger aksjer i Fjord 1, skriver Bergens Tidende.

Nyheter
Næringsliv