Langt mer utfordrende marked - tilbyr ombytte

Norske Skog har tirsdag lagt frem to tilbud for ombytte av obligasjoner.

Norske Skog - Foto: Scanpix
Næringsliv

Norske Skog lanserer i dag to tilbud av ombytte av obligasjoner med forfall i enten 2016 og 2017, opplyses det i en melding.Obligasjonseierne kan bytte til henholdsvis nye usikrede obligasjoner med forfall i juni 2019, eller til ombytte til en blanding av nye usikrede obligasjoner med forfall i juni 2026 og evigvarende obligasjoner. "Samtidig vil Norske Skog be om samtykke fra innehaverne  av 2016, 2017, 2021 og 2023 obligasjonene for å endre vilkårene og betingelsene  til eksisterende obligasjoner. Hensikten er å oppnå en forlengelse av forfallene, gjeldsreduksjon og en felles jurisdiksjon for konsernets internasjonale obligasjonslån", heter det i meldingen.- En vellykket gjennomføring av transaksjonene vil vesentlig styrke kapitalstrukturen på mellomlang sikt ved en gjeldsreduksjon, vesentlig forbedring av egenkapitalen, lavere rentebetalinger og forlengelse av betydelig gjeldsforfall. Den kraftige svekkelsen av den norske kronen har økt netto rentebærende gjeld og redusert bokført egenkapital til et uakseptabelt nivå. Dersom transaksjonen blir fullført, kan vi unngå en omfattende balanse restrukturering i overskuelig framtid, sier konsernsjef i Norske Skog, Sven Ombudstvedt, i en kommentar.De nye usikrede obligasjonene med forfall i 2019 og 2026 som tilbys, vil i vesentlig grad ha samme vilkår som de eksisterende 2017 obligasjonene. De evigvarende obligasjonene vil motta en årlig renteutbetaling på 2%, som kan bli utsatt helt eller delvis, og de vil ha forfall i desember 2114. Selskapet påpeker at de har møtt langt mer utfordrende markedsforhold i 2015 enn forutsatt i begynnelsen av året. "En vellykket transaksjon vil beskytte verdiene til samtlige interessenter ved å skape en mulighet for konsernet til å dra nytte av en forventet syklisk oppgang og muliggjøre videre arbeid for å restrukturere og konsolidere den europeiske trykkpapirindustrien. En ikke vellykket transaksjon vil øke utsiktene for gjennomføring av en beredskapsplan med SSN og de garanterte usikrede obligasjonene. Et slikt utfall ville trolig medføre en helhetlig balanserestrukturering med et betydelig eller totalt tap i verdien av 2016 og 2017 obligasjonene", skriver Norske Skog.Les hele meldingen her.

Nyheter
Børs