LIVE: Riksrevisjonen om forvaltningen av statlige selskaper

Riksrevisjonen legger fram sin rapport om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2014. Sendingen er avsluttet.

Per-Kristian Foss - Foto: Scanpix
Næringsliv

 

Nyheter
Næringsliv