Oppdrettsanlegg må kutte produksjon

Lakselus skaper trøbbel for John Fredriksens Marine Harvest. Også Salmar og Refsnes Laks er rammet.

John Fredriksen. Foto: Eivind Yggeseth/Finansavisen.
Næringsliv

Mattilsynet har sendt ut varsler om redusert produksjon til fem lokaliteter i Midt-Norge, opplyses det i en melding.Lokalitetene tilhører selskapene Salmar Farming AS, Marine Harvest (tre lokaliteter) og Refsnes Laks AS. Alle fem varslene om halvert produksjon gjelder fra våren 2016 til våren 2018.- Felles for disse og de andre lokalitetene som har fått varsler, er at de har hatt langvarige lakselusoverskridelser, sier regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen, i en kommentar.27 varsler Hittil i 2015 er det til sammen sendt ut 27 varsler om redusert oppdrettsproduksjon. For to av varslene blir det ikke fattet vedtak etter en samlet vurdering av tilbakemeldingene fra selskapene.Bakgrunnen for varslene om redusert produksjon er ifølge Mattilsynet at alle oppdrettsanlegg skal holde seg under et bestemt lakselusnivå for å hindre smitte til andre oppdrettsanlegg og villfisk.- Ikke alle klarer det. Vår oppgave er derfor å luke ut disse lokalitetene fordi de ødelegger for andre og bidrar til flere behandlinger, økt resistens og gir dårligere fiskehelse og fiskevelferd, avslutter Knudtsen.Les hele meldingen her.

Nyheter
Børs