Skistjerneparet blir asylbaroner

Geir og Bente Skari investerte i eiendommer. Nå skal de huse opptil 380 flyktninger.

Næringsliv

I Juni kjøpte skiekteparet Geir og Bente Skari som to av flere eiere, to gamle sykehusbygg i Søndre Land og Sarpsborg. Begge disse bygningene er nå gjort om til akuttmottak med til sammen 380 plasser, ifølge Dagbladet.I tillegg har Skari investert i Bondelia skole i Gjøvik, som har 190 plasser. som nå også er i bruk.- Vi imøtekommer et skrikende behov for akuttplasser, og forsøker å levere kvalitet. Mer kan vi ikke gjøre, sier Geir Skari til Dagbladet.Ifølge avisen var ikke hensikten med kjøpet å gjøre byggene om til akuttmottak.- Men så dukket flyktningkrisen opp. Den var det ingen som så komme da vi kjøpte eiendommen på Hov før sommeren, sier Skari til Dagbladet.Han presiserer at han og kona gjennom sine eiendomsselskaper kun er eiere av bygningene og ikke har noe ansvar for driften.

Nyheter
Næringsliv