Vil doble kullbruken

Kullindustrien blomstrer i India. Energikilden er billig og skaper jobber. Nå ventes en dobling av kullbruken innen 2020.

Næringsliv

 

Nyheter
Næringsliv