271.000 nye jobless claims i USA

Antallet søkere til arbeidsledighetstrygd i USA kom inn lavere enn ventet i forrige uke.

AP Photo Mark Lennihan
Næringsliv

Sesongkorrigert statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) var 271.000 per 12. desember, opp fra ikke-reviderte 282.000 per 5. desember.Konsensus lå ifølge Marketwatch på 275.000 jobless claims denne gang. Bloomberg hadde et avvikende anslag på 270.000.Fire ukers snitt kom inn på 270.500, opp fra forrige ukes ikke-reviderte 270.750.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) falt fra 2.245.000 (opprinnelig rapportert: 2.243.000) per 28. november til 2.238.000 per 5. desember.Forventningen her var 2.220.000.Les mer her.

Nyheter
Næringsliv