Danske jurister steiler mot flyktningforslag

Advokater i Danmark mener forslaget om å beslaglegge asylsøkeres verdigjenstander er det samme som å ta penger fra mennesker på trygd.

Næringsliv

Den danske regjeringens forslag om at asylsøkere skal kunne fratas penger og verdisaker på grensen har vakt reaksjoner i utlandet – eksempelvis i USA. Regjeringen hevder at flyktningene får samme behandling som dansker på statlig støtte.Jytte Lindgaard, leder av Foreningen av Udlændingeretsadvokater, som representerer 50 advokater med ekspertise i asylsaker, mener derimot at en dansk statsborger eksempelvis aldri ville bli fratatt et gullarmbånd om han hadde søkt bistand fra staten.– Med dette lovforslaget tar man i bruk langt sterkere midler overfor flyktninger enn for kontanthjelpmottakere. I lovverket om aktiv sosialhjelp er det ingen hjemmel til å verken visitere folk eller til å beslaglegge eiendeler, sier Lindgaard til Politiken.Kontanthjelp er en dansk trygdeordning som utbetales til mennesker som ikke kan forsørge seg selv eller sin familie. (©NTB)