- Dette må USA ta tak i

Professor ved IESE Business School skriver om hvorfor USA sliter med stadig større ulikhet mellom fattige og rike.

IESE Business School
Næringsliv

- I løpet av de siste tiårene har vi sett den mest vedvarende økningen mellom fattige og rike siden 1800-tallet. Jeg tror det er riktig å spørre seg om denne trenden er forenlig med de verdiene vi har forankret i vår nasjonale historie, uttalte den amerikanske sentralbanksjefen Janet Yellen i en tale oktober 2014.Problemstillingen er ikke ny, og ofte får man høre om hvordan topp 1-prosenten eller topp 10-prosenten av befolkningen i USA eier stadig mer av verdiene, mens de gjennomsnittlige lønningene faller.Ifølge tall fra OECD er det ganske klart at skillet mellom fattig og rik i USA er langt større enn i resten av de vestlige landen (se under).Ifølge Xavier Vives, økonomi-professor ved IESE Business School og frekvent kommentator blant internasjonale aviser, er roten til ulikheten kompleks.5 årsakerHan mener det ligger fem ulike hovedfaktorer bak denne utviklingen.1. En forklaring til den økte andelen av verdi blant topp 1-prosenten er at toppledere påvirker selskapers styremedlemmer til å gå med på høyere lederlønninger.2. En annen faktor er hvordan globalisering og digital teknologi utvider markedet for talent. Verdien av en ledende fotballspiller er mye høyere i dag takket være globale medier, sammenlignet med hvordan det var i gamle dager når verden var dominert av nasjonale medier eller ingen medier i det hele tatt.3. Fremveksten av land som Kina og India har samtidig medført massiv tilførsel av ufaglærte arbeidere til verden, hvilket har bidratt til å tynge lønninger til fagarbeidere med lavere utdanningen i utviklede land. Dette påvirker naturlig nok levestandarden for middelklassen blant utviklede økonomier.4. Utviklingen av familiestrukturer kan også ha spilt en rolle. På den en siden har det blitt stadig flere par med høy inntekt som resulterer i barn som vokser opp med tilstrekkelige midler. På den andre siden er det samtidig stadig flere aleneforeldre som opplever den motsatte effekten.5. Politiske tiltak kan også ha hatt en innvirkning for denne utviklingen. Skattereduksjoner under tiden med Ronald Reagan og satsningen under Bill Clinton om å utvide lånemuligheter for middelklassen - for å bidra til økt forbruk med stagnerende lønn, er blant de mest vesentlige.

OECD
 IESE-økonomen stiller seg bak OECD som anbefaler å fremme sysselsetting og gode arbeidsplasser, større deltakelse blant kvinner, bedre utdanning og å forbedre redistribusjonssamfunnet.- I Janet Yellen’s tale uttrykte hun fire konkrete byggesteiner for å bedre likestillingen mellom fattige og rike i USA: Mer ressurser for barn, rimeligere høyere utdanning, forbedre eierskapet i næringslivet og av arv. Det burde være noe å tenke på, skriver Vives.

Nyheter
Næringsliv