En av sju mener Norge har tatt imot for få flyktninger

14,6 prosent svarer i en meningsmåling at de synes Norge har tatt imot for få flyktninger i år. 37,6 prosent synes vi har tatt imot for mange.

Flyktninger venter på å bli registrert i Passau, Tyskland (AP Photo/Kerstin Joensson)
Næringsliv

Gruppen som svarer «passelig mange» på spørsmålet om Norges mottak av flyktninger, utgjør den største gruppen, med 43,1 prosent, viser en måling utført av Sentio for Klassekampen. 4,7 svarer «vet ikke».Linda Lund er en del av gruppen Refugees Welcome to School og er en av mange tusen som i løpet av året har meldt seg som frivillig for å hjelpe de rundt 30.000 asylsøkerne som har kommet til landet i år. Hun tror ikke nordmenn vil bli mer skeptiske til flyktningene etter hvert som tida går, heller tvert imot:– Folk blir mer positive til flyktningene når de blir kjent med dem og forstår hvorfor de kommer hit, sier hun.Sentios måling viser at det er store variasjoner mellom de ulike partienes velgere. 85,5 prosent av Frp-velgerne mener det har kommet for mange til landet, mens tallet er rundt 11 prosent blant dem som stemmer SV eller De Grønne. Nesten annenhver SV-velger – 48,8 prosent – mener Norge har tatt imot for få flyktninger.Menn mener i større grad enn kvinner at Norge har tatt imot for mange, 43,6 prosent mot 31,5 prosent. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv