Fiskerne har aldri tjent så mye før

2015 blir et rekordår for norske fiskere. Aldri før har de tjent så mye som i år, opplyser Råfisklaget.

Næringsliv

Per 21. desember var det landet fisk for 9,53 milliarder kroner i Nord-Norge. Rekorden fra i fjor på 7,9 milliarder er dermed slått ganske så ettertrykkelig, skriver Dagens Næringsliv.– Det er et fantastisk år for fiskeflåten og norsk fiskeindustri. For fiskerne er 2015 det beste året i Råfisklagets historie, sier Svein Ove Haugland. Haugland er assisterende direktør i Norges Råfisklag, som omsetter all villfisk i Nord-Norge.I Norges sjømatråd ble de allerede ved utgangen av november klar over at 2015 kom til å bli et rekordår for fiskeeksporten. Da regnskapet var gjort opp for årets elleve første måneder, lå den totale eksporten på 67,3 milliarder kroner.– Det er 1,5 milliarder kroner under eksporten for hele 2014, og med en normal eksport i desember blir dette tidenes sjømatår for Norge, sier fungerende kommunikasjons­direktør Marit Rein.Også andre deler av landet melder om et godt år i fiskeriet. På Sunnmøre og i Romsdal er det solgt fisk for 2,3 milliarder, 200 millioner mer enn i fjor. De viktigste forklaringene på det gode fiskeåret er høye kvoter, større marked og en lav kronekurs. (©NTB)