Ledigheten fortsetter å øke - her svir det mest

80.800 personer står nå helt uten arbeid i Norge.

NAV, hovedkontoret. Foto: HegnarOnline.
Næringsliv

Arbeidsledigheten økte med 600 personer i løpet av desember, viser sesongjusterte tall fra NAV.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 700 personer.- Ledigheten har økt som forventet gjennom 2015. Til neste år venter vi at ledigheten vil fortsette å øke som følge av lavere aktivitet innen oljenæringen og de ringvirkningene dette gir, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.Finnmark, Rogaland og Sogn og Fjordane hadde størst prosentvis økning i ledigheten, mens Hordaland, Oppland og Hedmark hadde størst nedgang.Ledigheten økte (prosentvis) mest innen lederyrker, butikk- og salgsarbeid og innen industriarbeid.Akademiske yrker, helse, pleie og omsorg, samt bygge- og anleggsyrker har hatt den største nedgangen.80.800 helt ledigeI midten av av desember var 80.800 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 9.100 flere enn for ett år siden.Ledigheten er nå på 3,0 prosent av arbeidsstyrken, opp fra 2,9 prosent i november og fra 2,7 prosent på samme tid i fjor.3,0 prosent ledighet er også i tråd med konsensus.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, bruttoledigheten, var på 96.900 personer i midten av desember, tilsvarende 3,6 prosent av arbeidsstyrken.Dette er 12.700 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken.Artikkelen fortsetter under grafen.

 - Sannelig blir det et mars-kuttSjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets påpeker at ledigheten også er på linje med Norges Banks estimater.- Så langt har økningen i registrert ledighet vært beskjeden sammenlignet med økningen i AKU-ledigheten, men NAV har på grunnlag av rapporterte planlagte nedbemanninger advart om at ledigheten vil stige fremover, skriver hun i en «fast comment».- Norges Bank venter også at både registrert ledighet og AKU-ledighet vil øke ytterligere neste år, og desember-tallene fra NAV ser ut til å være godt i tråd med sentralbankens estimater. Norges Bank ser 50 prosent sannsynlighet for et rentekutt i mars, and det tror vi sannelig vil komme, fortsetter sjeføkonomen.DNB Markets og Nordea Markets bekrefter inntrykket av at tallene er i tråd med sentralbankens vurderinger.- Tallene viser at ledigheten stiger forsiktig, og at det fortsatt er personer med petroleumsrelatert yrkesbakgrunn som først og fremst blir ledige, heter det i en kommentar fra førstnevnte meglerhus.Rett opp i RogalandFylkesvise er forskjellene fortsatt store.I Rogaland har antallet helt ledige steget hele 82 prosent sammenlignet med desember i fjor, mens ledigheten er opp hhv. 40 og 36 prosent i Møre og Romsdal og Hordaland, viser NAV-tallene.I andre fylker har ledigheten gått ned.Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus er fylkene med størst nedgang i ledigheten det siste året.Rogaland hadde den høyeste ledighetsraten i midten av desember, med 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Aust-Agder og Vest-Agder følger nærmest på hhv. 4,0 og 3,5 prosent.Ledigheten var lavest i Sogn og Fjordane og Oppland, begge med 2,0 prosent av arbeidsstyrken.Bygg og anlegg sliterI midten av desember var antallet helt ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag 2.800 høyere enn for ett år siden, noe som tilsvarer en økning på 69 prosent.Personer med bakgrunn fra industriarbeid har nest størst økning, med 37 prosent, fulgt av meglere og konsulenter med 22 prosent. Alle disse yrkesgruppene er sterkt påvirket av nedgangen i oljebransjen, skriver NAV.Innen barne- og ungdomsarbeid har ledigheten falt fem prosent det siste året, mens antallet helt ledige med ingen eller uoppgitt yrkesbakgrunn har falt fire prosent.Sektoren med høyest ledighet er bygg- og anleggsyrker, samt industriarbeid, begge med 5,3 prosent av arbeidsstyrken.Lavest er ledigheten innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med hhv. 0,7 og 1,0 prosent. Innen ingeniør- og ikt-fag er ledigheten nå på 2,5 prosent, mot 1,6 prosent i desember i fjor.