NHO strever med delingsøkonomien

Det er uenighet internt i NHO om hvordan organisasjonen skal forholde seg til delingsøkonomien og nye tjenester som Airbnb og Uber. Alle famler akkurat nå, mener leder Kristin Skogen Lund.

Næringsliv

NHO-direktøren sier til Dagens Næringsliv at skillelinjene ikke går mellom de vanlige høyre- og venstrefrontene. Ulike deler av organisasjonen har ulikt syn på hva de nye tjenestene er og hvordan de skal håndteres.Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv tok nylig til orde for å behandle Airbnb-utleiere på samme måte som andre overnattingsbedrifter, med rapporteringsplikt og skattlegging.– Vi må begynne med det skattemessige. Når noen leier ut 20 rom kommersielt er det i alle fall så likt hotelldrift at de ulike tilsynene må se på om de skal utvide sitt område, sier hun.Håkon Haugli er direktør for Abelia, NHOs organisasjon for teknologibedrifter, og deler ikke Krohn Devolds syn. Airbnb er ikke hotell, mener Haugli.– Vi er enige om at vi ønsker innovasjon velkommen; vi er enige om at det trengs regulering; og så er vi nok uenige om hva som er en fornuftig regulering, sier Haugli.Skogen Lund plasserer seg på midten i debatten. Hun mener alle selskaper må møte et minimum av standarder, inkludert betaling av skatt. Samtidig vil hun være forsiktig med å regulere for tidlig, av frykt for å kvele en fremvoksende økonomi. (©NTB)